Φωτογραφίες από το πρόγραμμα

Advertisements

Comments (1) »

Μαθητές του Γυμνασίου Ρεντίνας μιλούν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ΑΛΛΑΖΩ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ

Leave a comment »

Δράση Μαθητών Γυμνασίου Ρεντίνας 26.03.2010

Leave a comment »

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Γυμνασίου Ρεντίνας : “Εξωραϊσμός της αυλής του Σχολείου μας – Εθελοντική Δράση Μαθητών”

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

Γενικός Στόχος: Ο υπαίθριος σχολικός χώρος (αυλή) ως πλαίσιο και εργαλείο εκπαίδευσης. Βελτίωση της αισθητικής και λειτουργικής ποιότητας του αύλειου σχολικού χώρου, μέσω της δράσης των μαθητών, στην οποία και συμμετέχουν εθελοντικά. Μέσα από τη δράση τους αυτή, οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται και να υλοποιούν ενέργειες κοινωνικού-πολιτιστικού περιεχομένου, αναπτύσσοντας παράλληλα την προσωπικότητα πολυδιάστατα.

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

  • Άσκηση των μαθητών σε συνεργατικές διαδικασίες.

  • Ανάπτυξη του ερευνητικού πνεύματος των μαθητών

  • Δυνατότητα απόκτησης αυτογνωσίας

  • Ευαισθητοποίηση των μαθητών στην ¨Αειφόρο Ανάπτυξη¨

Leave a comment »

Η ομάδα έργου (1η φωτογραφία)

Leave a comment »